photo

CARBÓ Enginyers ofereix la realització d'estudis, projectes i informes de restauració, d'avaluació d'impacte mediambiental i paisatgístics, així com assessorament a les empreses per tal d'adaptar i legalitzar les seves instal·lacions a la llei PCAA de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, així com en els controls realitzats per entitats ambientals de control (EACs).

Treballs administratius i/o de gabinet.

 • Elaboració d'estudis i informes mediambientals.
  • Estudis d'impacte ambiental.
  • Estudis d'impacte i integració paisatgística.
  • Programes de restauració.
 • Utilització de sistemes d'informació geogràfica (SIG/GIS) per la realització de:
  • Estudis d'impacte acústic.
  • Estudis d'impacte visual.
 • Redacció projectes de recuperació mediambiental d'entorns degradats.
 • Recreació virtual (3D) de processos de restauració d'entorns degradats per facilitar tramitacions administratives.
 • Recreació virtual d'un vol sobre el terreny.
 • Recreació virtual del procés de restauració (animació).
 • Acreditació i projectes de gestors de residus.
 • Redacció de projectes de legalització d'activitats i/o adequació d’aquestes a la normativa legal vigent.
 • Assessorament als controls ambientals realitzats per entitats ambientals de control (EACs).
 • Ordenació del territori en base riscos natural.

Treballs de camp.

 • Direcció facultativa.
 • Assistència tècnica.
 • Coordinació de seguretat i salut.

L`Empresa

CARBÓ Enginyers creu en la qualitat i l’excel·lència del servei, fomentant la qualitat de la nostra activitat, la seguretat i la salut de les persones, i la protecció del medi ambient.

On estem?

Av. Salvador dalí, 19-A, local 1
17600 Figueres, Girona
España

Contacte

+34 972 671 128
+34 652 951 580